سنگ مرمریت میکا طرح چوب (پارکتی)2019-07-27T19:18:46+04:30

سنگ مرمریت میکا طرح چوب (پارکتی) محصولی بی نظیر از صنایع سنگ دلتا می باشد که این صنایع معدنی در حدود 2 میلیون تن ذخیره سنگ از این سنگ دارد که به صورت تایل و اسلب و کوپ هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی به فروش می رسد 

صنایع سنگ دلتا در سال 1363 با مدیریت آقای مصطفی حاج حیدری شروع به کار کرد . سنگبری دلتا تولیدکننده تخصصی سنگ مرمریت میکا طرح چوب (پارکتی) میباشد که با در اختیار داشتن معدنی با ذخیره ای حدود دو میلیون تن در روستای حسن آباد آبریزه قادر است سنگ مورد نیاز پروژه های داخلی و خارجی را تامین نماید

محصولی بی نظیر از صنایع سنگ دلتا می باشد که این صنایع معدنی در حدود 2 میلیون تن ذخیره سنگ از این سنگ دارد که به صورت تایل و اسلب و کوپ هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی به فروش می رسد 

محصولی بی نظیر از صنایع سنگ دلتا می باشد که این صنایع معدنی در حدود 2 میلیون تن ذخیره سنگ از این سنگ دارد که به صورت تایل و اسلب و کوپ هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی به فروش می رسد 

محصولی بی نظیر از صنایع سنگ دلتا می باشد که این صنایع معدنی در حدود 2 میلیون تن ذخیره سنگ از این سنگ دارد که به صورت تایل و اسلب و کوپ هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی به فروش می رسد 

محصولی بی نظیر از صنایع سنگ دلتا می باشد که این صنایع معدنی در حدود 2 میلیون تن ذخیره سنگ از این سنگ دارد که به صورت تایل و اسلب و کوپ هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی به فروش می رسد 

محصولی بی نظیر از صنایع سنگ دلتا می باشد که این صنایع معدنی در حدود 2 میلیون تن ذخیره سنگ از این سنگ دارد که به صورت تایل و اسلب و کوپ هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی به فروش می رسد